Regulamin 5 Majówki Rezerwy126p:

Jak każdy wie, na naszych spotkaniach panuje bardzo rodzinna atmosfera, ale zawsze jakiś mały regulamin się przyda :)

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami:

1. Każdy Uczestnik Rezerwowej majówki zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu dotyczącego zlotu, jak i zasad obowiązujących na campingu.

2. Każdy Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem pojazdu którym przyjechał, lub posiada zgodę właściciela na jego użytkowanie.

3. Organizator ma zawsze rację.

4. Przestrzegamy przepisów ruchu drogowego.

5. W razie jakiejkolwiek awarii któregoś z pojazdów uczestniczących w zlocie zobowiązujemy się do wzajemnej pomocy.

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w razie jakiejkolwiek wyrządzonej szkody, jeśli powstała ona z jego winy.

7. Harmonogram majówki jest luźny i niezobowiązujący ale prosimy o dostosowanie się do niego.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zlotu.

9. Wzięcie udziału w zlocie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Rezerwa126p.pl, 2009 - 2017
kontakt: kontakt@rezerwa126p.pl